Kindertherapie

In basisschool De Ark wordt ook Kindertherapie gegeven. Esther de Joode werkt al zo’n 15 jaar als Kindertherapeut in Vianen. Ze is 3 dagen/week op school.

Wat is Kindertherapie?

Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie voor kinderen en die te maken hebben met psycho-sociaal-emtionele problemen. Dat kan zijn een trauma uit vroege kinderjaren, angsten, leer-/gedragsproblemen (concentratie, agressie), psychosomatische klachten (buikpijn, hyperventilatie), ontwikkelingsfaseproblemen (taal, spraak, motoriek, zindelijkheid), problemen door de gezinssituatie of problemen door een bepaalde stoornis of beperking (hoogbegaafdheid, ADHD, doofheid).

Door te praten en spelen met het kind maakt de Kindertherapeut echt contact en helpt de kindertherapeut het kind meer inzicht in en grip te krijgen op zijn/haar probleem en te werken aan een oplossing. 

Algemeen doel is dat het kind lekkerder in zijn/haar vel zit en onbezorgd kind kan zijn zonder te worden belemmerd in zijn/haar ontwikkeling.

Ouders zijn intensief betrokken bij het therapieproces en krijgen tips en informatie over hoe ze hun kind ook thuis meer/beter aan kunnen sturen. Indien nodig wordt ook de leerkracht van het kind bij de therapie betrokken en worden adviezen verstrekt.

Traject

Ouders kunnen direct contact opnemen met de Kindertherapeut (tel 0624229838) of via huisarts of het Sociaal Team Vianen worden doorverwezen.

Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek met de ouders, vervolgens kan een eerste afspraak voor het kind worden gemaakt.

De gemiddelde duur van een Kindertherapeutisch traject is 6 sessies. Voor ouders komt daar dan nog een intakegesprek en evaluatiegesprek bij. 

Vergoeding

De Kindertherapie wordt door een aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket. In uw polisvoorwaarden kunt u kijken of en in welke mate uw verzekeraar de therapie vergoed.

Als uw kind door de huisarts of het Sociaal Team is doorverwezen is waarschijnlijk vergoeding door de gemeente mogelijk ihk van de Jeugdwet.

Informatie

Meer informatie kunt u vinden op: www.estherdejoode.nl.

Contactgegevens Esther de Joode: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 0624229838