en0hH

Kinderopvang

Op basisschool De Ark is de kinderopvang goed geregeld. De buitenschoolse opvang wordt intern verzorgd door Dichtbij. Dit is BSO Kidzkeet. Naast de samenwerking met Dichtbij werkt onze school ook samen met BSO Wijs. BSO Wijs haalt de kinderen op en richt zich met name op buitenactiviteiten.

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de kinderopvang van Dichtbij of BSO Wijs. Voor een afspraak, inschrijving of voor meer informatie kun je contact opnemen via:

Peuterclub

Peuters ontmoeten elkaar meerdere dagen per week bij de Peuterclub. Doordat dit in De Ark plaatsvindt, is een nauwe samenwerking met ons als basisschool mogelijk. Dit verkleint de stap voor kinderen om naar de basisschool te gaan.