IMG_4831

Missie en visie

Vanuit de kernwaarden motivatie, verbondenheid en ontwikkeling vormen de kinderen, de ouders, de teamleden en de omgeving gezamenlijk de school. We hechten veel waarde aan samenwerking en communicatie, om zo de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Ons motto is dan ook: Samen vooruit!

Motivatie

Plezier en motivatie zijn voorwaarden om te kunnen leren. De van nature aanwezige behoefte van elk kind om te ontdekken en te leren wordt behouden en ingezet in ons onderwijs. We creƫren de voorwaarden waardoor kinderen gemotiveerd zijn om te leren. Waar mogelijk geven we betekenisvolle lessen en sluiten we steeds aan bij een volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Op De Ark gaan kinderen met plezier naar school.

Verbondenheid

Op De Ark leren we kinderen naar zichzelf te kijken en te ontdekken wie ze zijn in relatie tot de ander. We werken aan zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfcontrole, zodat kinderen in staat zijn om een juiste keuze te maken, nu als kind en straks als volwassene.

Ontwikkeling

We leiden en begeleiden de kinderen bij de ontwikkeling van hun talenten en kwaliteiten (hoofd, handen, hart). We leren kinderen ook dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.