IMG_4676

Extra ondersteuning

De Ark heeft met haar eigentijdse onderwijs een goed aanbod voor ieder kind. We zorgen voor voldoende uitdaging voor kinderen die meer aankunnen en hebben aandacht voor kinderen die meer instructie nodig hebben.

We geven les op drie niveaus en het grootste deel van de kinderen krijgt hierdoor passend onderwijs. Een klein deel van hen heeft meer onderwijs op maat nodig. De extra ondersteuning vindt plaats in de klas door de eigen leerkracht. Soms geeft een onderwijsassistent ondersteuning in een klein groepje buiten de klas, en soms ook individueel.

Verrijken en verbreden

In ons onderwijs hebben we ook aandacht voor kinderen die meer behoefte hebben aan uitdaging in de leerstof. Door het compacten van de standaard lesstof (minder oefenstof en versneld aanbod) blijft er voor deze kinderen tijd over voor verrijkingswerk. Veel van het verrijkingswerk wordt in de klas gegeven door de groepsleerkracht. Indien nodig wordt er Pluswerk aangeboden, dat buiten de groep gemaakt wordt.

Day a Week School

Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen ook in aanmerking voor de Day a Week School (DWS). De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen vanaf groep 5 die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit Vianen en Hoef en Haag één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten. Deze groep komt samen in onze school. De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren.

Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl