2QGEn

Voor het eerst naar school

De meeste kinderen voelen zich meteen thuis op school, maar er zijn ook kinderen die daar wat tijd voor nodig hebben. Om de start op de basisschool goed te laten verlopen, laten we de kinderen rustig wennen aan de nieuwe omgeving.

Voor de start op school mag je kind twee keer een ochtend en één keer een hele dag komen wennen. De leerkracht neemt zo’n twee maanden voor de vierde verjaardag van je zoon of dochter telefonisch contact op om samen de wenmomenten in te plannen. Tijdens dit gesprek worden de eventuele bijzonderheden ook besproken. In de periode na de eerste schooldag neemt de leerkracht contact op voor een huisbezoek om samen te kijken hoe de eerste weken zijn gegaan.