7UV0X

Goede basis

Op De Ark willen we het verschil maken voor kinderen en ze een goede basis meegeven. Dit geeft kinderen vertrouwen in eigen kunnen en biedt ze kansen in hun verdere leven. Voor ons betekent dit dat we de kinderen een breed lesaanbod bieden, met ruimte voor verdieping. Een stevige basis van rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is daarbij ons uitgangspunt.

Leren leren

We hebben hoge verwachtingen van kinderen en leren ze om eigen doelen te stellen, samen te werken, flexibel te zijn en te reflecteren op het eigen leerproces. Dit zorgt voor motivatie en effectieve leertijd

Instructie op niveau

Naast de aandacht voor de basisvakken is een goede instructie belangrijk. We gebruiken hiervoor de wetenschappelijk bewezen methode EDI. EDI bestaat uit vaste lesonderdelen waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven. De leerkracht controleert regelmatig of de kinderen de lesonderdelen hebben begrepen. De kinderen die het nodig hebben krijgen een verlengde instructie, terwijl de andere kinderen effectief zelfstandig aan het werk zijn.

Aansprekende projecten

In groep 4 t/m 8 wordt er rond de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek projectmatig gewerkt met de methode Blink. Deze methode prikkelt de kinderen om zelf te willen leren en actief op onderzoek uit te gaan.

Engels vanaf groep 1

In groep 1 t/m 8 geven we in een doorlopende leerlijn Engels aan de hand van pakkende ‘popsongs’. De kinderen leren Engels middel spreken (zingen), lezen en luisteren.

Kunst- en cultuuraanbod

De school doet mee aan het door Kunst Centraal ontwikkelde Kunstmenu en het cultuurprogramma van Vianen. Er worden excursies en activiteiten aangeboden die aansluiten bij beeldende vorming, muziek, cultureel erfgoed, literatuur, dans en drama. We bezoeken onder andere het Stedelijk Museum Vianen en de bibliotheek.

Aandacht voor muziek

Op De Ark vinden we muziek belangrijk. In alle groepen leren de leerkrachten de kinderen liedjes aan die passend zijn bij de tijd van het jaar of onze identiteit. Er zijn ook veel verschillende instrumenten beschikbaar. De leerlingen leren de basis van zingen, muziek maken, luisteren, vastleggen en bewegen op muziek. In groep 8 wordt er een eindmusical opgevoerd.